LogIn Menu Close Menu

Trajnimet

Objektivi ynë është ofrimi i trajnimeve specifike për të gjitha komunitetet në Kosovë më qëllim të përkrahjes së tyre për të fituar aftësimin dhe njohuritë e nevojshme për tu integruar në shoqëri. Përkrahje për të arritur ambicjet e tyre si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit për ruajtjen e mjedisit.

Trajnimet tona janë të qasshme për të gjithë qytetarët e Kosovës,me prioritet komuniteteve të margjinalizuara, të cilët nuk kanë mundësinë për të krijuar mundësinë për të ndjekur ambicjet e tyre dhe nuk kanë njohuri sa i përket menaxhimit të mbeturinave dhe ndikimin në shëndetin public sa i përket mjedisit në përgjithësi.

Storie suksesi - Kaltrina Haxhillari

Fal njohurive që kam marrë gjatë trajnimit pë Menaxhim të Mediave Sociale, unë kam arritur të menaxhoj një faqe dhe të promovoj aktivitetet e projektit tonë....

lexo më shumë...

Storie suksesi - Donat Nixha

Unë jam Donat Nixha, student në Universitetin Amerikan në Kosovë

lexo më shumë...

Storie suksesi - Fatmire Pulaj

Emri im është Fatmire Pulaj dhe unë jam studente në drejtimin e Edukimit në Universitetin e Prizrenit

lexo më shumë...

Si të përgjigjeni në pyetjen: Cila është dobësia juaj më e madhe?

Kjo pyetje vazhdon të jetë pjesë e intervistave për punë, megjithëse, qëllimi i panelit për bërjen e kësaj pyetje dhe dëshmit që synon ti ketë nga përgjigjja e pranuar shpesh herë janë të...

lexo më shumë...

Leutrim Braha - Storie suksesi

Konkretisht, dua të veçoj trajnimet dhe aktivitetet të cilat i kam ndjekur tek OJQ “Environment & Community Development” (ECD), organizatë shumē dobiprurëse...

lexo më shumë...

ECD vazhdon me trajnimet për Zhvillim të Karrierës

Pjesmarrësit diskutan rreth mënyrës së përpilimit të një CV-je në formën Europass dhe letrës motivuse...

lexo më shumë...

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj