LogIn Menu Close Menu

Evelina Ajazaj përfundon Pasaportën e Kompetencave

15 nëntor 2019

“Investimi në dituri paguan interesin më të mirë!” - thotë Evelina.

Evelina Ajazaj, është çertifikuar nga Pasaporta e Kompetencave, pas përfundimit të të gjitha seancave këshilluese. Fal punës dhe bashkëpunimit me këshilltarin, ajo u nda e kënaqur me rezultatin nga këto këshillime.

"Ne, nuk e di se sa sekrete i fshehim në mendjen tonë dhe sa aftësi të pazbuluara kemi në vete, por fal kësaj përvoje unë i zbulova aftësitë e fshehura. Padyshim, Pasaporta e Kompetencave është instrument i rëndësishëm, sepse investimi në vete është gjithmonë investim i drejtë dhe i duhur." - u shpreh Evelina.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj