LogIn Menu Close Menu

Përshtypjet e njërës nga pjesëmarrëset në trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës te mbajtur në Universitetin e Prizrenit

25 nëntor 2017

GeonitaZogaj pjesëmarrëse në trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës, e cila është e diplomuar në fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment Ndërkombtar. Ky projekt mbështetet nga GIZ/ DIMAK Kosovo dhe implementohet në regjionin e Prizrenit.

Prapa

Të fundit

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

Mjedisi i pastër - përgjegjësi e të gjithëve

Fëmijët janë baza e zhvillimit dhe ata janë më të ekspozuar nga veprimet e të rriturve.

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj