LogIn Menu Close Menu

Trajnimet

Objektivi ynë është ofrimi i trajnimeve specifike për të gjitha komunitetet në Kosovë më qëllim të përkrahjes së tyre për të fituar aftësimin dhe njohuritë e nevojshme për tu integruar në shoqëri. Përkrahje për të arritur ambicjet e tyre si dhe ngritjen e ndërgjegjësimit për ruajtjen e mjedisit.

Trajnimet tona janë të qasshme për të gjithë qytetarët e Kosovës,me prioritet komuniteteve të margjinalizuara, të cilët nuk kanë mundësinë për të krijuar mundësinë për të ndjekur ambicjet e tyre dhe nuk kanë njohuri sa i përket menaxhimit të mbeturinave dhe ndikimin në shëndetin public sa i përket mjedisit në përgjithësi.

Storie suksesi me Erlinda Ahmetaj

Erlinda Ahmetaj, tashmë e punësuar si edukatore në shkollën "Dëshmorët e Kabashit"- Korishë: "Menjëherë pas pjesëmarrjes në trajnim kam aplikuar për punë...

lexo më shumë...

Getoari, njëri nga përfituesit e trajnimit

Getoar Elshani:

“Mund të shprehem lirisht që trajnimi pati rëndësi të madhe për mua, pasi që aty unë mora informata të rëndësishme në atë se si duhet të fillojmë letrën motivuese..

lexo më shumë...

ECD trajnim me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian

Në trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës të mbajtur sot me pjesëmarrës nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, u diskutua për përpilim të CV-së, procesim të letrës motivuese dhe sjelljen që duhet...

lexo më shumë...

Trajnim mbi Zhvillimin e Karrierës me studentë të Universitetit të Prizrenit

Në trajnimin e sotëm mbi Zhvillimin e Karrierës të mbajtur në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”, pjesëmarrës ishin studentë nga drejtime të ndryshme, të cilët kryesisht ishin në prag të...

lexo më shumë...

Përshtypjet e njërës nga pjesëmarrëset në trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës te mbajtur në Universitetin e Prizrenit

GeonitaZogaj pjesëmarrëse në trajnimin mbi Zhvillimin e Karrierës, e cila është e diplomuar në fakultetin Ekonomik, drejtimi Menaxhment Ndërkombtar

lexo më shumë...

ECD trajnime me studentë të Universitetit të Prizrenit dhe me pjesëmarrës nga komuniteti boshnjak

ECD organizoi dy trajnime mbi Zhvillimin e Karrierës, pjesëmarrës ishin studentë të Universitetit të Prizrenit dhe studentë nga komuniteti boshnjak..

lexo më shumë...

Trajnimi i radhës me student të Universitetit të Prizrenit

Në trajnimin e sotëm mbi Zhvillimin e Karrierës pjesëmarrës ishin studentë nga drejtime të ndryshme të "Universiteti i Prizrenit" - “Ukshin Hoti” në Prizren

lexo më shumë...

Pjesëmarrës nga drejtime profesionale në fusha të Juridikut dhe Kriminalistikës, përfitues të trajnimit mbi Zhvillimin e Karrierës

Në trajnimin "Zhvillimi i Karrierës" pjesëmarrësit ishin nga drejtime profesionale Juridike dhe Kriminalistike. Të pranishmit shkëmbyen përvojat e tyre paraprake lidhur me proceset e aplikimit dhe të...

lexo më shumë...

“Jeta e Re” dhe “Skender Luarasi” dy nga shkollat e mesme përfituese të trajnimit

ECD në bashkëpunim me gjimnazin “Jeta e Re” dhe shkollën e mesme teknike “Skender Luarasi” në Suharekë vazhdoj trajnimet e radhës me nxënësit e këtyre shkollave, të cilët vinin nga drejtime...

lexo më shumë...

Tre trajnime në tri gjuhë të ndryshme të organizuara nga ECD

ECD organizoi tre trajnime mbi zhvillimin e karrierës në tre gjuhë të ndryshme; në gjuhën shqipe, turke dhe boshnjake, dy prej të cilëve...

lexo më shumë...

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj