LogIn Menu Close Menu

Në kuadër të trajnimit të avancuar të Zhvillimti të Karrierës, u mbajt trajnimi për aftësitë prezantuese dhe gjuhën trupore

25 mars 2019

foto2

Në kuadër të trajnimit të avancuar të Zhvillimit të Karrierës, u mbajt trajnimi për aftësitë prezantuese dhe gjuhën trupore, nga Shenaj Shala Prezantimet janë mënyra më e popullarizuar e komunikimit. Për vullnetarët e ECD-së, Shenaj tregoi për artin e hartimit të një skenari bindës, paraqitjen e tij ne sllajde dhe bashkëveprimin me audiencë gjatë prezantimit. Ajo, gjithashtu u tregoj pjesmarrësve se si të përballen me pyetjet e vështira nga audienca. Falenderojmë të nderuarën Shenaj Shala, për trajnimin e mbajtur në ECD. 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj