LogIn Menu Close Menu

Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë

10 qershor 2017

Menaxhimi i mbeturinave në Kosovë

Deri në keto vite të fundit menaxhimi I mbeturinave nuk është parë si prioritet as nga niveli lokal e as nga ai qëndor. Që prej pas luftës viti 1999, mbeturinat janë menaxhuar vetëm nga kompanitë e grumbullimit të mbeturinave.

Shkalla e grumbullimit ka qenë shumë e ulët e me këtë edhe shkalla e inkasimit ka qenë e ulët.  

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj