LogIn Menu Close Menu

Maturantët e Qendrës së Kompetencës përfitues të menaxhimit të Mediave Sociale

29 mars 2019

foto2

Grupi i dytë i maturantëve të profileve të ndryshme nga Qendra e Kompetencës ishin përfituesit e trajnimit Media Sociale - Marketing Dixhital.

Përpos menaxhimit të mediave sociale, gjatë trajnimit u zhvillua edhe praktikë për sesionin e fotografisë.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj