LogIn Menu Close Menu

Leutrim Braha - Storie suksesi

25 korrik 2019

Jam Leutrim Braha, nga Prizreni. Jurist i diplomuar. 

E kam mbaruar stazhin profesional (1 vjeçar) - "Praktika Gjyqësore" në Gjykatën Themelore në Prizren. 

Dua të theksoj se sa i përket aftësimit profesional, jam pjesmarrës në trajnime të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare.

Konkretisht, dua të veçoj trajnimet dhe aktivitetet të cilat i kam ndjekur tek OJQ “Environment & Community Development” (ECD), organizatë shumē dobiprurëse, efektive dhe evolutive në aspektin e formimit të karakterit në aspektin profesional, akademik dhe mbi të gjitha atë njerëzor, si dhe orientimit dhe zhvillimit të karrierës profesionale.

Kam qenë pjesëmarrës në (2) trajnime për "Zhvillim tē Karrierës" (niveli bazik dhe i avancuar), pastaj tek (1) trajnim për Teknologji Informative për "Menaxhim të mediave sociale dhe digjitale", dhe tani së fundmi marrë pjesë në seancat këshilluese dhe të formimit individual profesional "Pasaporta e Kompetencave" të implementuar nga ECD, projekt i mbështetur nga Qeveria Gjermane përmes GIZ, të cilët i falenderoj përzemërsisht për mundësimin e zhvillimit të aftësive dhe shkathtësive të mija. Pasiqë çdo gjë në këto trajnime ishin brenda suazave dobiprurëse në benefitin e njohurive, patjetër, që do të marrë pjesë edhe në trajnime dhe aktivitete të tjera të rradhës të organizuara nga ECD.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj