LogIn Menu Close Menu

ECD vazhdon me trajnimet për Zhvillim të Karrierës

12 korrik 2019

2.TrajnimiZHK1

ECD vazhdon me trajnimet për Zhvillim të Karrierës.

Pjesmarrësit diskutan rreth mënyrës së përpilimit të një CV-je në formën Europass dhe letrës motivuse profesionale, si dhe për rëndësinë e tyre për t’u përzgjedhur për intervistë të punës.

Përmes interaktivitetit ata arritën të plotësojnë CV-në dhe letrën motivuese dhe në fund t’i improvizojnë sjelljet gjatë një interviste pune.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj