LogIn Menu Close Menu

ECD vazhdon me mbajtjen e trajnimeve për Karrierë

29 maj 2019

foto4-29.05

Edhe një grup tjetër sot patën mundësinë që të ndjekin trajnimin për Zhvillim të Karrierës. Përmes këtij trajnimi pjesëmarrësit patën rastin që të mësojnë rreth CV-së profesionale dhe Letrës Motivuese – duke synuar një paraqitje profesionale gjatë një interviste pune. Është diskutuar për aftësitë  e buta dhe të forta si një instrument i rendësishëm individual.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj