LogIn Menu Close Menu

Pyetësor rreth trajnimit mbi menaxhimin e mediave sociale

Të nderuar pjesëmarrës të trajnimit për Marketing Digjital- Rrjetet Sociale. Ju lutem, të ndani më pak se 5 minuta nga koha juaj dhe t’a plotësoni këtë pyetesor për të na ndihmuar që të shohim rëndësinë dhe ndikimin e këtij trajnimi. I’u jemi shumë mirënjohës për kontributin tuaj.

 
Nese keni menaxhuar ndonjë faqe promovuese, a ka dallim në mes të mënyrës se si keni mirëmbajtur atë faqe dhe në mes të asaj se si duhet ta mirëmbani tani?
Si e konsideroni këtë trajnim, diçka të nevojshëm dhe me ndikim apo ndryshe?
Cilat janë sugjerimet e juaja për këtë trajnim?
Cilat janë sugjerimet e juaja për aktivitetet që mund t’i organizojë organizata jonë?
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj