LogIn Menu Close Menu

Pasaporta e Kompetencave

Gjithashtu gjatë vitit 2018, ECD është njëra ndër organizatat kountribuese në përshtatshmërinë e instrumentit të “Pasaportës së Kompetencave” për nivelin ekonomik, social dhe kulturor të Kosovës. “Pasaporta e Kompetencave” është një instrument i cili shërben për identifikim dhe precizim të aftësive, njohurive dhe kompetencave të fituara në mënyrë formale dhe jo-formale. Po ashtu, ky instrument shërben për balancim dhe vlerësim të drejtë të kompetencave, vendosjen e qëllimeve bazuar në identifikimin e saktë në mes interesave personale dhe burimeve që i posedojmë, të arrijnë kontroll mbi jetën  e tyre dhe të realizojnë kapacitetin e tyre njerëzor dhe intelektual.  

Rina Baxhaku përfundon Pasaportën e Kompetencave

Në kuadër të shumë trajnimeve të implementuara nga organizata joqeveritare “Environment & Community Development”...

lexo më shumë...

Esra, e çertifikuara e radhës nga Pasaporta e Kompetencave

"Pasaporta e Kompetencave" është pasaportë drejt profesionit më të mirë të mundshëm për ju."

lexo më shumë...

Arjeta dhe Burimi përfunduan me sukses trajnimin për Pasaportë të Kompetencave

Ata ndoqën seancat e këshillimit të Pasaportës së Kompetencave dhe që të dy u ndanë të kënaqur pasi identifikuan kompetencat e tyre...

lexo më shumë...

Pas përfundimit të seancave këshilluese, Zeqir Sofra është çertifikuar nga Pasaporta e Kompetencave

“Të gjithë ata të cilët dëshirojnë një punë dhe karrierë të suksesshme është e domosdoshme të ndjekin...

lexo më shumë...

Qëndresa Thaqi është çertifikuar nga Pasaporta e Kompetencave

Për Qëndresën, Pasaporta e Kompetencave është instrument që të ndihmon të zbulosh vetvetën...

lexo më shumë...

Leutrim Braha certifikohet nga Pasaporta e Kompetencave

Leutrim Braha u çertifikua për Pasaportën e Kompetencave, ai u shpreh i kënaqur pas përfundimit të seancave

lexo më shumë...

Jasiri është njëri prej përfituesve të Pasaportës së Kompetencave

Jam ndarë shumë i kënaqur me punën e këshilltarit gjatë secilës seancë.Kam arritur të zbuloj aftësitë...

lexo më shumë...

Arta, është e çertifikuara e radhës nga Pasaporta e Kompetencave.

Punësimi im ka rezultuar menjëherë pas përfundimit të këtij trajnimi." - thotë Arta.

lexo më shumë...

Drenueta, çertifikohet nga Pasaporta e Kompetencave

Jam ndarë shumë e kënaqur me punën dhe përkushtimin e këshilltarit...

lexo më shumë...

Sot u bë ndarja e Çertifikatës së parë për Pasaportën e Kompetencave!

Pasaporta, është një instrument i cili shërben për identifikimin e aftësive dhe kompetencave që ju i keni fituar gjatë gjithë jetës deri më tash...

lexo më shumë...

ECD filloi me implementimin e Pasaportës së Kompetenës

Arta, Arjeta, Egzona, Drenueta dhe Leonita, janë përfitueset e para nga këshillimi për Pasaportën e Kompetencave.

lexo më shumë...

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj