LogIn Menu Close Menu

Sabina Berisha, përfundon Pasaportën e Kompetencave

27 nëntor 2019

“Kur e dëgjon emrin e Pasaportës së Kompetencave të lë përshtypjen se ka të bëj me ndonjë udhëtim, por ky instrument është pasaportë drejt profesionit dhe karrierës tuaj. Gjatë seancave këshilluese arrita të vë në pah aftësitë dhe shkathtësitë që i posdeoj, andaj i ftoj të gjithë të aplikojnë dhe këshillohen.

Ky instrument do të i’u mundësoj t’i dokumentoni aftësitë e tuaja në tregun e punës. 

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj