LogIn Menu Close Menu

Lejla Veshalli, e çertifikuara e radhës nga Pasaporta e Kompetencave

21 nëntor 2019

Lejla Veshall

“Njëri ndër trajnimet më unike që kam marrë pjesë, gjatë të cilit pata mundësinë të shpreh përvojat e ndryshme jetësore dhe identifikoj aftësitë që i posedoj. 

Andaj, ftoj të gjithë të interesuarit që të aplikojnë dhe të përfitojnë nga Pasaporta e Kompetencave.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj