LogIn Menu Close Menu

Fitore Bojaxhiu, çertifikohet nga Pasaporta e Kompetencave

08 nëntor 2019

“Si një studente, të qenit e hapur dhe kurioze ndaj eksperiencave të reja, Pasaporta e Kompetencave është e paevitueshme, eksperiencë nga e cila mëson shumë. 

Ky trajnim të ndihmon ta njohësh veten dhe ta udhëzosh drejt një karriere të suksesshme. Falë punës së palodhshme të këshilltarit të ECD-së gjatë kësaj periudhe kam pasur mundësinë t’i shfaq dhe nxjerr në pah aftësitë, arritjet dhe vlerat personale.”- thotë Fitorja.

Gjatë seancave të këshillimit, ju do të identifikoni aftësi të reja që nuk e keni imagjinuar se i posedoni. 

Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes GIZ-it.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj