LogIn Menu Close Menu

Erëza Hoti çertifikohet nga Pasaporta e Kompetencave

19 dhjetor 2019

"T'i njohësh aftësitë dhe kompetencat personale duket e thjeshtë, por që konsiston në aftësinë e të menduarit thellë. Prandaj kisha nderin të isha përfituese e këtij këshillimi të jashtëzakonshëm, që të bën të mendosh, dhe jo vetëm; të ndihmon t' i identifikosh aftësitë e tua, si dhe nisjen e një karriere të suksesshme pune!" - u shpreh Erëza.

"Pasaporta e Kompetencave" ka ndikuar bindshëm në punësimin tim, menjëherë pas përfundimit të këtij trajnimi." - thotë Erëza Hoti. 

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

#ECD #CompetenciesPassport #DIE #ProfilPASS 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj