LogIn Menu Close Menu

E çertifikuara e radhës nga Pasaporta e Kompetencave, Mellinda Haliti

28 tetor 2019

Mellinda.

Mellinda përfundoi seancat këshilluese për Pasaportë të Kompetencave,në bashkëpunim me këshilltarin duke punuar në fushat e Pasaportës, ajo arriti të definoj me precizitet aftësitë dhe shkathtësitë e saj.

“Pasaporta e Kompetencave është instrument që patjetër duhet ta kenë të gjithë ata që dëshirojnë të kenë një karrierë të suksesshme. ” – thotë Mellinda.


Gjatë seancave të këshillimit, ju zbuloni se jeni i mirë në një fushë që asnjëherë nuk e keni imagjinuar!

Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes GIZ-it.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj