LogIn Menu Close Menu

Diellza Berisha, përfundon seancat e këshillimit për Pasaportën e Kompetencave

25 nëntor 2019

"Të njohësh cilësitë personale shpesh herë nuk është edhe aq e lehtë, ndërsa kjo pasaportë e bënte fare lehtë njohjen e kompetencave me qartësinë dhe saktësinë e vet instrumentit. Këshillimi profesional që kam marrë gjatë zhvillimit të procesit të Pasaportës ishte përvojë në vete! Falenderoj ECD-në për mundësinë e dhënë dhe për përgatitjën profesionale si dhe reale për tregun e punës." - thotë Diellza.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.comPrapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj