LogIn Menu Close Menu

Blerimi, u çertifikua nga Pasaporta e Kompetencave

11 nëntor 2019

“Ndjenjë tepër e veçantë, të identifikosh aftësi të fshehura tek vetja. Pasaporta e Kompetencave është instrument që t’i vë në pah aftësitë që i ke krijuar gjatë përvojave të ndryshme. 

Tek unë ka luajtur rol shumë të madh në intervistën e punës, ku arrita të dokumentoj aftësitë që i kam hasur te vetja gjatë këshillimit profesional të pasaportës.  Unë, si i kompletuar nga ky instrument, ftoj të gjithë që të këshillohen dhe identifikojnë aftësitë e fshehura që posdeojnë, pasi Pasaporta e Kompetencave është instrumenti i vetëm që e mundëson këtë.” – shprehet Blerimi, pas përfundimit të seancave këshilluese. 

Përmes këtij instrumenti, ju do të identifikoni aftësi të reja që i keni krijuar gjatë përvojave të ndryshme jetësore.

Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes GIZ-it.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

#ECD #CompetenciesPassport #DIE

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj