LogIn Menu Close Menu

Arafat Qafleshi, fton të gjithë të rinjët që të bëhen pjesë e trajnimit për Pasaportë të Kompetencave

05 nëntor 2019

Arafat

Arafat Qafleshi, fton të gjithë të rinjët që të bëhen pjesë e trajnimit për Pasaportë të Kompetencave. 

“Seancat këshilluese të Pasaportës janë përvojë e paharrueshme për mua. Arrita të identifikoj aftësitë, që nuk e kisha ditur se i posedoj. Besoj shumë që do të më ndihmojnë shumë në sifdat që do të përballem në të ardhmen. 

Prandaj, ftoj edhe të tjetrët të bëhen pjesë e këtyre seancave këshilluese, t’i njohin aftësitë e tyre dhe pastaj t’i përdorin në mënyrën më të mirë të mundshme.”- thotë Arafati pas përfundimit të Pasaportës së Kompetencave.


Gjatë seancave të këshillimit, ju do të identifikoni aftësi të reja që nuk e keni imagjinuar se i posedoni. 

Ky projekt mbështetet nga Qeveria Gjermane përmes GIZ-it.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj