LogIn Menu Close Menu

Anida Gjurgjiali çertifikohet nga Pasaporta e Kompetencave

09 dhjetor 2019

“Identifikimi, respektivisht vetreflektimi i aftësive ndërpersonale janë pasuria më e frytshme gjatë ngjitjes së shkallëve të suksesit.”

“Sukses ky që rezulton si në zhvillim personal e akademik ashtu dhe në atë shoqërorë. Tejet falendëruse dhe krenare që një gjë e tillë më është mundësuar në trajnimin "Pasaporta e Kompetencës", ku përvec punës efikase të këshilltarit, pata mundësinë të rinjoh veten dhe aftësitë e fshehura në mua.”- thotë Anida Gjurgjiali.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

#ECD #CompetenciesPassport #DIE #ProfilPASS 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj