LogIn Menu Close Menu

Abdullahu u çertifikua nga Pasaporta

06 dhjetor 2019

“Pasaporta e Kompetencave më mundësoj të mësoj shumë gjëra të rëndësishme dhe me interes për veten. Si një eksperiencë e re më ndihmoji shumë të njoh veten nga afër, të jem më origjinal dhe të vazhdoj përpara drejt eksperiencave të tjera të reja si kjo.

Prandaj, ftoj të tjerët të aplikojnë dhe këshillohen. Pasaporta e Kompetencave do të i’u bëj të ndiheni të vlerësuar duke vënë në pah aftësitë dhe shkathtësitë e juaja.”- u shpreh Abdullah Dilji.

Për tu bërë një ndër përfituesit si i këshilluar në Pasaportë të Kompetencave, apliko duke dërguar email, në:ngoecd.info@gmail.com

#ECD #CompetenciesPassport #DIE #ProfilPASS 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj