LogIn Menu Close Menu

Aktiviteti i fundit me nxënësit e shkollave

07 dhjetor 2019

Shkollat Fadil Hisari - Prizren dhe Heronjtë e Lumes, Vërmicë dhe Dobrushtë, ishin pjesë e aktivitetit të radhës si pjesë e projektit “Komuna Jonë – Shtëpia Jonë”. Gjatë ditës së sotme, nxënësit vizituan ndërrmarrjen publike K.R.M " EKO Regjioni " Njësia Operative - Prizren, përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave në regjionin e Prizrenit. Gjithashtu, së bashku vizituam edhe deponinë Sanitare në Landovicë, ku fëmijët patën rastin të informohen se ku përfundojnë mbeturinat të cilat kompanitë përkatëse i shkarkojnë. 

Aktiviteti i sotëm u përmbyll me ndarjen e certifikatave për fëmijët pjesëmarrës, dhe shfaqjen e një dokumentari i cili kishte tematikë mbeturinat dhe rreziqet të cilat vijnë nëse nuk i menaxhojmë mbeturinat ashtu si duhet. 

Ky projekt është i financuar nga European Union Kosovo, përmes Balkan Green Foundation dhe Institute for Development Policy (INDEP). 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj