LogIn Menu Close Menu

Aktiviteti në sh.f.m.u “Haziz Tola”

15 tetor 2019

Organizata joqeveritare “Environment & Community Development” vazhdon me aktivitetet për ngritje të vetëdijësimit rreth mbeturinave të çastit në kuadër të projektit “Komuna Jonë – Shtëpia Jonë”. 

Nxënësit e shkollës fillore “Haziz Tola” ishin përfituesit e radhës të këtij aktiviteti, duke identifikuar veprime të cilat janë shkaktarë të një ambienti jo të shëndetshëm, dhe duke ofruar mënyra pozitive për ndryshime. 

Nxënësit e kësaj shkolle treguan interaktivitet gjatë ligjeratës duke shfrytëzuar rastin të zgjerojnë sa më shumë njohuritë e tyre për rëndësinë e mirëmbajtjes së ambientit. Pos, pyetjeve nuk munguan edhe idetë e ndryshme të këtyre fëmijëve se si ta shpëtojmë botën nga ndotja e gjithë përhapur.

Ky projekt është i financuar European Union Kosovo, përmes Balkan Green Foundation dhe Institute for Development Policy.  

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj