LogIn Menu Close Menu

Mjedisi

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka shpërndarë një numër të konsiderueshëm të maskave mbrojtëse shumë përdorimshe për qytetarët

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë mënyrë u vetëdijësuan mbi sasinë e mbeturinave që ta gjenerojnë në baza ditore dhe me këtë ata diskutuan...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “ ’Mjedisi i pastër – përgjegjësi e të gjithëve’’.

lexo më shumë...

Mjedisi i pastër - përgjegjësi e të gjithëve

Fëmijët janë baza e zhvillimit dhe ata janë më të ekspozuar nga veprimet e të rriturve.

lexo më shumë...

Aktiviteti i fundit me nxënësit e shkollave

Shkollat Fadil Hisari - Prizren dhe Heronjtë e Lumes, Vërmicë dhe Dobrushtë, ishin pjesë e aktivitetit të radhës si pjesë e projektit “Komuna Jonë – Shtëpia Jonë”.

lexo më shumë...

Aktiviteti i radhës, "Komuna jonë - Shtëpia jonë"

Në kuadër të Projektit “Komuna jonë - Shtëpia jonë” sot u zhvillua aktiviteti i radhës me nxënësit e dy shkollave Sh.f.m.u "Haziz Tola" dhe "Mushnikova”.

lexo më shumë...

"Komuna jonë - Shtëpia jonë", aktivitetet në Vërmicë

Akivitetet e projektit “Komuna Jonë – Shtëpia jonë“ në shkollën “Heronjtë e Lumës”, në Vërmicë. Nxënësit e kësaj shkolle patën mundësinë të marrin më shumë informata rreth qasjes...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë në kuadër të projektit Komuna jonë - Shtëpia jonë

Pasqyrimi i ambientit të shkollës dhe gjendja e tij se si duket aktualisht ishte tema e vizatimeve të nxënësve. Por, jo të gjithë fëmijët dëshiruan ta paraqesin ambientin...

lexo më shumë...

Aktiviteti në sh.f.m.u “Haziz Tola”

Nxënësit e kësaj shkolle treguan interaktivitet gjatë ligjeratës duke shfrytëzuar rastin të zgjerojnë sa më shumë njohuritë e tyre për rëndësinë e mirëmbajtjes së ambientit...

lexo më shumë...

Aktiviteti i parë në shkollën Fadil Hisari

Së bashku, me nxënësit entuziastë të kësaj shkolle ne diskutuam rreth mbeturinave të çastit dhe dëmëve që këto mbeturina sjellin...

lexo më shumë...

Aktiviteti i parë në Mushnikovë

"Ne do të mbrojmë ambientin duke filluar zbatimin e ndryshimit pozitiv prej vetës tonë’’ – u shprehën nxënësit...

lexo më shumë...

Komuna jonë - Shtëpia jonë

Aktivitetet kreative me nxënës synojnë përfshirje aktive të tyre në zgjidhjen e këtyre problemeve, të cilat rrjedhimisht më vonë bëhen pengesa për vet ata...

lexo më shumë...

  
×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj