LogIn Menu Close Menu

Origami

25 janar 2020

Origami8

Gjatë ditës së sotme, u mbajt akiviteti i organizuar nga JICA Alumni Association dhe NGO “Environment & Community Development.

Origami, palosja e letrës në forma të ndryshme, është një art që ka zanafillën nga populli japonez. Kolegët japonez nga JICA Alumni Association dhe zyra e JICA-s në Kosovë demonstruan para fëmijëve dhe pjesmarrësve të tjerë se si duhet të krijojnë disa prej formave karakteristike në kulturën japoneze.

Me këtë rast, u bë edhe rihapja e ekspozitës “Arti'ton” e cila është organizuar në korrik të vitit të kaluar. Qëllimi i kësaj kolonie është shitja e pikturave dhe sigurimi i një ateleje për artistët e rinjë. 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj