LogIn Menu Close Menu

Ekspozita “Arti’ton”

18 korrik 2019

2. Ekspozita “Arti’ton”

Pas një pune tre ditore të artistëve sot arritëm në ditën kur të gjitha punimet u ekspozuan për t’u ndarë kjo kënaqësi me të gjithë të ftuarit. Zyrtarë institucional, profesorë dhe qytetarë erdhën për të parë punimet e bëra nga artistët e kolonisë së artit.

Gjatë ekspozitës artistët ndan përvojat e tyre në këtë koloni duke theksuar rëndësinë e një bashkëpunimi të tillë për arritjen e qëllimit të kësaj kauze.

Kjo koloni nuk do të ishte kaq e suksesshme nëse nuk do të kishte një qëllim të qartë, siç është edhe misioni i ECD-së e që është fuqizimi dhe përkrahja e të rinjëve.

ECD synon që me shitjen e këtyre punimeve të siguroj kushte dhe mundësi për krijimin e një hapësire artistike ku të rinjtë mund të vijnë dhe shprehin talentin e tyre.

Pa një kontribut të të gjithëve kjo nuk do të ishte e mundur! Vullnetarët e ECD-së e kanë bërë madhështore këtë ngjarje dhe i kanë dhënë jetë.

Së bashku mund të bëjmë shumë për shoqërinë tonë.
 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj