LogIn Menu Close Menu

Dita 4

17 korrik 2019

Foto 2

Sot në kalanë e qytetit të Prizrenit u përmbyll kolonia artistike ku artistët finalizuan punimet e tyre! Ishte një atmosferë impozante dhe inspiruese për të gjithë artistët dhe vullnetarët e ECD-së për ta bërë përmbylljen e kolonisë me pamjen e bukur të qytetit nga kalaja.

Ishte një kënaqësi e veçantë të kalonim këto ditë në shoqërinë e artistëve ku përveç punës artistike u njohëm edhe më mirë me ata. Artistët e pritën me shumë entuziazëm këtë koloni duke marrë parasysh kauzën dhe qëllimin e këtij projekti.

Të gjithë së bashku në përkrahje të të rinjve të cilët vërtetë janë ardhmëria e vendit!

Ky projekt mundësohet nga Ministria e Rinisë, Kulturës dhe Sportit
 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj