LogIn Menu Close Menu

VRAPO PËR SHNET E TOKË

24 prill 2019

foto2-24.04.2019

Vullnetarët e ECD-së, nën ombrellën e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, shënuan ditën e Tokës me një sërë aktivitetesh.

Gjatë kësaj ditë u mbjellën 11 fidane, si shenjë simbolike për 11 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës, si dhe prezantimi i ekspozitës “Recycle Art”. 

Gjithashtu, për të përmbyllur këtë ditë, u organizua edhe një maratonë simbolike me qëllim të sinkronizimit të ecjes ose vrapimeve me kujdes ndaj natyrës.

Urojmë që cdo ditë të kemi përgjegjësinë e plotë ndaj pronës publike, duke u kujdesur për të, ashtu sic kujdesimi për shtëpitë tona. 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj