LogIn Menu Close Menu

Policia e Komunitetit nga Stacioni i Prizrenit sot vizituan vullnetarët e ECD-së

11 korrik 2019

Policia e Komunitetit nga Stacioni i Prizrenit sot vizituan vullnetarët e ECD-së. Së bashku diskutuan për aktivitetet që do të bëjnë vullnetarët. Policia e Kosovës u zotua në përkrahje të të gjitha aktiviteteve.

Vullnetarët e ECD-së morën lavdata për punën që kanë bërë gjatë aktiviteteve të deri tanishme, dhe se janë shembull i ndryshimit për të gjithë shoqërinë. Pos të tjerash, ata thanë se: “Puna vullnetare është mënyra më e mirë e ndërtimit të së ardhmës së sigurtë". 

Vullnetarët e ECD-së dhe Policia e Kosovës në shërbim të të gjithë qytetarëve. 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj