LogIn Menu Close Menu

Këndi i vullnetarëve të ECD-së cdo ditë po rritet

11 korrik 2019

Këndi i vullnetarëve të ECD-së cdo ditë po rritet. 

Xhenet Gurizi dhe Idila Shporta janë dy vullnetaret e reja, që i janë bashkuar këndit të vullnetarëve dhe janë treguar të gatshme për aktivitetet që do t’i organizojnë së bashku në ditët në vazhdim.

Ato janë shprehur se janë shumë të lumtura, që janë bërë pjesë e grupit të rinjëve që bëjnë ndryshime në shoqëri.

 

Prapa

Të fundit

Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19

ECD në kuadër të Projektit “Mënyra e jetesës dhe hudhja e mbeturinave gjatë COVID-19”, ka...

lexo më shumë...

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj