LogIn Menu Close Menu

Bullizmi aktiviteti i radhës nga vullnetarët e ECD-së

04 dhjetor 2019

Grupi i vullnetarëve të organizatës ECD në Prizren, zhvilluan një aktivitet për shënimin e ditës ndërkombëtare të vullnetarizm Drenueta Berisha, Fatmire Pulaj dhe Rrezarta Ninaj me klasat e katërta të shkollës fillore “7 Marsi” në Suharekë, trajtuan temën “Bulizmi”.

Përpos informatave të cilat që i ndanë me ta, po ashtu zhvilluan edhe aktivitete tjera.

Njëri prej aktiviteteve, ishte që fëmijët të qëndrojnë përballë njëri-tjetrit për disa minuta dhe t’i nxjerrin tiparet më të mira të shokut ose shoqes. Pastaj, këto tipare i shkruan në një letër të bardhë dhe i’a dhuruan njëri-tjetrit. I pyetëm fëmijët se si ndiheshin dhe i treguam që kjo është një prej mënyrave më të mira kundër bulizmit. Në pjesën e bashkëbisedimit, ata treguan ngjarje interesante, mes të cilave nuk munguan edhe pyetjet e tyre intelegjente.

Në fund u përqafuan dhe premtuan që gjithmonë do të silleshin mirë me të tjerët.

 

Prapa

Të fundit

Aktiviteti i dytë me shkollat përfituese

Secili grup ka prezentuar para të tjerëve mbi aktivitetet e tyre të renditura dhe në këtë...

lexo më shumë...

Shkollat përfituese në projekt

OJQ ‘’Environment & Community Development’’ është në zhvillim e sipër të projektit “...

lexo më shumë...

Mjedisi i pastër - përgjegjësi e të gjithëve

Fëmijët janë baza e zhvillimit dhe ata janë më të ekspozuar nga veprimet e të rriturve.

lexo më shumë...

×

✔ Formati në Europass;
✔ Qasje të përhershme;
✔ Të gjitha dokumentet në një vend;
✔ Këshilla të perhershme nga stafi i ECD-s.

Ketu duhet te vendoset diçka me tutje...

Email-i juaj
Fjalëkalimi juaj