LogIn Menu Close Menu

ECD nastavio sa obukom u Gimnaziji Ukshin Hoti

13. maj 2019. god.

ECD je danas održala obuku u Gimnaziji Ukshin Hoti u Velikoj Kruši u svrhu obuke u izboru karijere i razvoju karijere. 

Natrag

×

Qasja në llogarinë tuaj